Tekninen konsultointi

Teknisestä konsultoinnista vastaa toimitusjohtaja Petri Numminen. Nummisella on 18 vuoden työkokemus tekniikan alalta. Hän toimii asiantuntijana ja projektinjohtajana liikennesektorilla niin kansainvälisissä kuin kotimaisissa projekteissa. Hänellä on laaja kokemus yhteistyöstä kansainvälisten rahoitus- ja avustusinstituuttien tukemista projekteista. Näitä ovat olleet Maailmanpankin, Aasian Kehityspankin ja Pohjoismaisen Kehitysrahaston lisäksi Euroopan Unionin Tacis, Phare ja ISPA-ohjelmat.

Petri Nummisen ammatillinen kokemus ulottuu liikenne- ja tietekniikassa suunnittelusta, kunnossapidosta ja rakentamisesta alan institutionaaliseen ja strategiseen kehittämiseen. Lisäksi hän on ollut mukana useassa liikennesektorin ympäristövaikutuksia käsittelevissä projekteissa. Parhaillaan hän on mukana liikennesektorin Elinkaarimallin (PPP) soveltamisessa käytäntöön. Petri Nummisen erityisosaamiseen kuuluu myös projektien toteutettavuuden ja tulosten arviointi ja rahoitusmahdollisuudet.

Petri Nummisen CV (.pdf)